Bé és orb qui per garbell no hi veu

Temes associats al refrany: be