Bé està el que bé acaba (És una manera de felicitar-se per la conclusió de qualsevol assumpte, el qual hauria pogut pogut anar malament)

Temes associats al refrany: be