Abans de moure pleit fes avinença (Convé meditar bé els actes abans de fer-los per a no resultar perjudicat )

Temes associats al refrany: justicia