A gran cap, gran talent, si no està ple de vent

Temes associats al refrany: cos huma