A força [ o a pes] de braços (Sense valdre's de cap màquina, de cap bèstia ni de cap aparell)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): A fuerza [o peso] de brazos (Sin valerse de ninguna máquina, de ninguna bestia ni de ningún aparato)