A fer la mà! (Expressió despectiva de contrarietat, rebuig o menyspreu)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma