A demanar de boca (Expressió que indica que un aconsegueix tot allò que demana)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir