A colps de colze (Utilitzant mitjans violents)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir