A coll (Viure a costa d'un altre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma