A cau d’orella (En veu molt baixa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): A oído (En voz muy baja)