A boca que vols (Assolir tots els desitjos)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma