A bé o mal andar, de ta part l'escrivà (vol dir que en els plets no sol guanyar precisament el qui té raó, sinó el qui té amistat o influència dins la Cúria)

Temes associats al refrany: justicia