A aquest pas (D'aquesta manera)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A este paso (De esta manera)