A aquest no l-hi s'arruga el melic (Tindre molt de valor)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): A este no lo en ella se arruga el ombligo (Tener mucho valor)