A flor de pell (1. En superfície. 2. Que està sensible o es mostra amb facilitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma