Treure sang d'un cos mort (Tindre habilitat per a treure profit de les coses més poc propícies a donar-ne)

Temes associats al refrany: cos huma, mort, maneres de dirTraducción al castellano (google): Sacar sangre de un cuerpo muerto (Tener habilidad para sacar provecho de las cosas más poco propicias a dar)