Traure's el barret [davant d'algú o d'alguna cosa] )Demostrar o tindre molta admiració o respecte per algú o alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Sacarse el sombrero [ante alguien o de algo]) Demostrar o tener mucha admiración o respeto por alguien o algo)