Tindre [portar o dur] un roc a la faixa (Tindre diners estalviats, tindre riqueses guardades per a quan facin falta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dinersTraducción al castellano (google): Tener [llevar o llevar] un en la manga (Tener dinero ahorrado, tener riquezas guardadas para cuando hagan falta)