Tindre un peu a la fossa (Estar pròxim a la mort)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mort, cos humaTraducción al castellano (google): Tener un pie en la fosa (Estar próximo a la muerte)