Tindre salut per vendre (Estar fort i sa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salutTraducción al castellano (google): Tener salud para vender (Estar fuerte y sano)