Tindre per perdre (Posseir béns)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners