Tindre la cuca (Tindre gran riquesa)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dir, dinersTraducción al castellano (google): Tener el bicho (Tener gran riqueza)