Tindre els ronyons ben coberts (Tindre diners)

Temes associats al refrany: cos huma, diners, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener los riñones bien cubiertos (Tener dinero)