Tindre el pa assegurat (Tindre resolta la qüestió econòmica)

Temes associats al refrany: diners, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener el pan asegurado (Tener resuelta la cuestión económica)