Tindre [algú] bon [o mal] vi (Tindre bon humor, comportar-se pacíficament, etc., o tindre mal humor, comportar-se agressivament, etc., quan està embriac)

Temes associats al refrany: maneres de dir, vinya, beure, mal, bona



Traducción al castellano (google): Tener [alguien] buen [o mal] vino (Tener buen humor, comportarse pacíficamente, etc., O tener mal humor, comportarse agresivamente, etc., Cuando está ebrio)