Tenir un bon bossot (Posseir força riqueses)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners