Tenir més bens que l'emperador de la Xina (Tenir molta d'influència o poder)

Temes associats al refrany: llocsTraducción al castellano (google): Tener más bienes que el emperador de China (Tener mucha influencia o poder)