Tenir mala estampa (Tenir mal aspecte)

Temes associats al refrany: mal, maneres de dir