Ésser roba de genovesos (Estar una cosa a disposició de tothom, sense limitació de desig d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, indumentària