Si no és avui, serà demà (Es diu referint-se a una cosa que pot tardar més o menys a esdevenir-se, però que s'esdevindrà amb tota seguretat)

Temes associats al refrany: temps