Ser mitja vida [una cosa] (Ser molt sana o convenient.)

Temes associats al refrany: salut, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser media vida [algo] (Ser muy sana o conveniente.)