Ser just com el casament de Cervera, que ni faltà, ni sobrà, ni n'hi hagué prou [Cervera del Maestrat, municipi castellonenc a la comarca del Baix Maestrat) (Es diu d'una cosa massa justa, que pateix d'escassetat)

Temes associats al refrany: llocs