Ser [una cosa] feta de mà de mestre [ o simplement "de ma de mestre" ] (Molt ben feta. Que ha quedat perfècta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oficis, ensenyarTraducción al castellano (google): Ser [algo] hecha de mano de maestro [o simplemente "de mano de maestro"] (Muy bien hecho. Que ha quedado perfecta)