Ser [o Estar] com qui vetla un mort (Estar molt silenciosos i amb gran serietat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mort