Sant Antoni de Betxí està dalt de la muntanya; los bajocs de Castelló porten saragüells de pana (Ermita situada en la muntanya del municipi castellonenc de Betxi a la comarca de la Plana Baixa)

Temes associats al refrany: llocs