Regirar l'estómac [o el ventrell] (Pertorbar la digestió, provocar nàusees)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, salutTraducción al castellano (google): Revolver el estómago [o el estómago] (Perturbar la digestión, provocar náuseas)