Quin temps era aquell, que Na Marta filava! (Es diu per indicar la gran diferència d'un temps passat amb el temps present)

Temes associats al refrany: maneres de dir, temps