Que en gloria estiga! (Fórmula de respecte amb què s'acompanya el nom d'una persona difunta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mortTraducción al castellano (google): Que en gloria esté! (Fórmula de respeto con que se acompaña el nombre de una persona fallecida)