Prim de salut (Malaltís, amb poca salut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salut