Prest o tard (Es diu per indicar que una cosa esdevé sens fallar, sia dins breu temps, sia dins un temps més llarg)

Temes associats al refrany: maneres de dir, temps