Posar una cosa en el llibre dels perduts (Donar-la per perduda, o per incobrable)

Temes associats al refrany: ensenyar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner algo en el libro de los perdidos (Darla por perdida, o por incobrable)