Portar-se malament de salut (Tindre mala salut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salut