Portar les espardenyes ben cordades (Fer molta i bona feina, o estar ben previngut per als treballs i dificultats que es presentin)

Temes associats al refrany: treball, maneres de dir, indumentària