Poder fer-li la caixa (Estar prop de la mort)

Temes associats al refrany: mort, maneres de dirTraducción al castellano (google): Poder hacerle la caja (Estar cerca de la muerte)