Pobre com un rupit, [o Més pobre que un rupit] (Es diu d'una persona molt pobra)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals, diners