Perdre la salut (Emmalaltir)

Temes associats al refrany: salut, maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder la salud (Enfermar)