Perdre l'enteniment, [o beure's l'enteniment (Tornar boig, perdre l'ús de la raó)

Temes associats al refrany: salut, maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder el entendimiento, [o beberse el entendimiento (Volver loco, perder el uso de la razón)