Per volar una milotxa tingueren una gran festa, un sabater de Borriana i un sastre de Catarroja (Borriana, poble castellonenc de la comarca de La Plana Baixa. Catarroja, poble valencià de la comarca de l'Horta)

Temes associats al refrany: llocs, festa, oficis