Per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí (Vol dir que totes les coses presenten dificultat)

Temes associats al refrany: mal