Passar per la barretina (Pensada espontània)

Temes associats al refrany: indumentària, maneres de dirTraducción al castellano (google): Pasar por la barretina (Pensada espontánea)